Yli 100 miljoonan euron liikevaihtoon mahtuu suuri määrä tapahtumia. Ajoittain tulee eteen tarve reklamoida jotakin kaupankäynnin osa-aluetta. Haluamme toimia myös reklamaatioiden ja hyvityspyyntöjen osalta mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja kehittää toimintaamme jatkuvasti.

Viime vuonna toteuttamamme asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella olemme kuulleet asiakkaidemme palautteet koskien reklamaatioiden käsittelyä. Lyhentääksemme tapauksien selvitysaikoja sekä parantaaksemme vasteaikaa, olemme toteuttaneet sen pohjalta uuden lomakekäsittelyprosessin.

Palautteen pyytäminen ja sen saaminen ovat tärkeässä roolissa asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden parantamisessa. Ylpeyden aiheemme, pitkät asiakassuhteet mahdollistavat myös suoran ja nopean palautteen asiakkaan ja yhteyshenkilön välillä. Sen lisäksi tämän vuoden asiakastyytyväisyyskysely on jatkuvan kehittämisen hengessä myös jo valmisteilla.