WHISTLEBLOWING

Ilmoituskanava on väylä vastuullisen yrityskulttuurin edistämiseksi. Ilmoituskanavan kautta voit ilmoittaa lain, viranomaismääräysten tai eettisten periaatteiden vastaisesta väärinkäytösepäilystä. Kanavan avulla parannamme organisaatiomme toimintaa, kun epäkohtiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun haluat tehdä ilmoituksen ilmoituskanavalla, löydät linkin tämän sivun oikeasta reunasta. Järjestelmä ohjaa sinua ilmoituksen tekemisessä ja lomakkeen täyttämisessä.

Kiitos kun autat meitä ylläpitämään vastuullista liiketoimintaa!

WHISTLEBLOWING

EU:n Whistleblowing-direktiivi velvoittaa yrityksiä luomaan epäiltyjen väärinkäytösten ilmiantokanavan. Pyrkimyksenä on varmistaa, että ilmoittaja, joka työssään havaitsee EU-oikeuden rikkomuksia, voi ilmoittaa asiasta joutumatta negatiivisten toimenpiteiden kohteeksi.

Se mitä EU-oikeuden rikkomuksilla tarkoitetaan, on laaja määritelmä. Direktiivin mukaisiin rikkomuksiin kuuluvat esimerkiksi korruptio, petosten torjunta, rahanpesun ehkäiseminen sekä ympäristö- ja tietosuojarikkomukset.

Whistleblowing-direktiivi edellyttää, että ilmoituksesta on annettava vastaanottokuittaus seitsemän päivän kuluessa, ja palaute säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa.

Direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta: 2019/1937. Voit lukea lisää Whistleblower-direktiivistä eduskunnan sivuilta.

WHISTLEBLOWING LINKIT

SALATTU JA SUOJATTU ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla, kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Tammer Brands käsittelee ainoastaan ilmoittajan antamia tietoja, erillistä henkilötietorekisteriä ei kerätä.

Ilmoituksen voi tehdä joko anonyymisti, tai omalla nimellään.

  • Kun lähetät ilmoituksesi, saat näytöllesi salasanan, jolla voit kirjautua ilmoituksen seurantasivulle.
  • Tallenna ne salasana itsellesi johonkin turvalliseen paikkaan.
  • Tarvittaessa pystyt seuraamaan ilmoituksesi tilannetta seurantasivulla.
  • Pysyt nimettömänä koko käsittelyn ajan. Seurantasivun avulla ilmoituksen käsittelijät pystyvät kommunikoimaan kanssasi vaikka olisit jättänyt ilmoituksen anonyyminä.
  • Jos olet unohtanut salasanasi, tietosuojasyistä emme pysty palauttamaan sitä > tarvittaessa lähetä uusi ilmoitus.
  • Älä sisällytä ilmoitukseen arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kannalta.