TUOTTEET

Tuotteen vastuullisuuteen ja aiheuttamaan ympäristökuormaan vaikuttaa moni tekijä suunnittelusta ja valmistuksesta aina käyttöön ja hävitykseen saakka. Tuotteen vastuullisuus ei ole pelkästään materiaalivalintoja, tuotantotekniikoita ja kierrätettävyyttä. Vastuullinen tuote on myös tarkoituksenmukainen, helppokäyttöinen ja kaunis. Tuotteen vastuullisuusvaikutuksia arvioitaessa huomioimme tuotteen koko elinkaaren.

VASTUULLISEMMIN VALMISTETTU TUOTE

Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavasti vastuullisempia tuotevaihtoehtoja. Etsimme jatkuvasti valikoimiimme tuotteita, joiden suunnittelussa ja valmistuksessa on pyritty vähentämään ympäristövaikutuksia erilaisin tavoin. Tuotteesta riippuen keinot negatiivisten vaikutusten vähentämiseen voivat olla hyvin erilaisia vaihdelleen materiaalivalinnoista uudenlaisiin tuote- ja palveluratkaisuihin.

Recycled fibre. Kierrätyskuitua.
Recycled fibre. Kierrätyskuitua.

VASTUULLISEMMIN VALMISTETTU TUOTE

Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavasti vastuullisempia tuotevaihtoehtoja. Etsimme jatkuvasti valikoimiimme tuotteita, joiden suunnittelussa ja valmistuksessa on pyritty vähentämään ympäristövaikutuksia erilaisin tavoin. Tuotteesta riippuen keinot negatiivisten vaikutusten vähentämiseen voivat olla hyvin erilaisia vaihdelleen materiaalivalinnoista uudenlaisiin tuote- ja palveluratkaisuihin.

Polkupyoran korjaus. Repairing bicycle.

VASTUULLINEN KULUTTAMINEN

Kaikki tuotteen vastuullisuusvaikutukset eivät määrity tuotesuunnitteluvaiheessa tai valmistuksen aikana. Myös tuotteen käytön aikana on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen vaikutus tuotteella on ympäristöön. Vastuullista tuotetta käytetään säännöllisesti ja tuotteen laatu kestää pitkän käyttöiän.

Product safety. Tuoteturvallisuus.

TUOTTEIDEN TURVALLISUUS

Tuotteidemme turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus ovat toimintamme peruspilareita. Tuotteemme täyttävät sekä EU-lainsäädännön että kansallisen lainsäädäntömme vaatimukset. Seuraamme aktiivisesti lainsäädäntökenttää ja ylläpidämme organisaatiomme osaamista koulutussuunnitelman avulla. Henkilökuntamme on motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan ja jakamaan opittua tietotaitoa.

TUOTTEIDEN TURVALLISUUS

Tuotteidemme turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus ovat toimintamme peruspilareita. Tuotteemme täyttävät sekä EU-lainsäädännön että kansallisen lainsäädäntömme vaatimukset. Seuraamme aktiivisesti lainsäädäntökenttää ja ylläpidämme organisaatiomme osaamista koulutussuunnitelman avulla. Henkilökuntamme on motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan ja jakamaan opittua tietotaitoa.

Product safety. Tuoteturvallisuus.
Recyclable corrugated boxes. Kierrätettäviä aaltopahvilaatikoita.

TUOTTEIDEN PAKKAAMINEN

Kiinnitämme huomiota myös tuotteidemme pakkaamiseen. Pakkauksen tärkein tarkoitus on suojata tuotetta vaurioilta kuljetusten ja käsittelyn aikana. Tämän lisäksi kuluttajapakkaus auttaa tarkoituksenmukaisen hankintapäätöksen tekemisessä tarjoamansa tiedon, ohjeiden ja merkintöjen avulla. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota pakkaamiseen käytettyjen materiaalien tarkoituksenmukaiseen määrään ja laatuun. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme vaihtamaan pakkausmateriaaleja vähemmän haitallisiin ja helpommin kierrätettäviin. Lisäksi lajittelun helpottamiseksi lähes kaikista pakkauksistamme löytyy kierrätysohjeet.

sinisiä ja vihreitä jäteasitoita

TUOTTAJAVASTUUT

Tuottajavastuuksi kutsutaan määrättyjen tuotteiden valmistajilla, maahantuojilla, etämyyjillä ja pakkaajilla olevaa jätelain mukaista velvollisuutta järjestää Suomen markkinoille laskemiensa tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuiden ansiosta kierrättäminen on tehokasta ja helppoa.

Tammer Brands hoitaa vastuullisesti maahantuomiensa tuotteiden ja pakkausten tuottajavastuut kuulumalla kaikkiin vaadittaviin tuottajayhteisöihin maahantuomiemme tuottajavastuullisten tuoteryhmien osalta: sähkö- ja elektroniikkaromu, akut ja paristot, keräyspaperi, pakkaukset ja pakkausjätteet sekä SUP-tuotteet. Näin kannamme vastuun tuotteidemme elinkaaresta ja pyrimme osaltamme edistämään kiertotaloutta. Asiakkaillemme kerromme tuottajayhteisöjäsenyytemme linkillä Tammer Brandsin Yleisissä myyntiehdoissa.

Jätehuoltokompassi-palvelusta voi helposti tarkistaa, onko yritys hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa.

TUOTTEIDEN TURVALLISUUS

Tuottajavastuuksi kutsutaan määrättyjen tuotteiden valmistajilla, maahantuojilla, etämyyjillä ja pakkaajilla olevaa jätelain mukaista velvollisuutta järjestää Suomen markkinoille laskemiensa tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuiden ansiosta kierrättäminen on tehokasta ja helppoa.

Tammer Brands hoitaa vastuullisesti maahantuomiensa tuotteiden ja pakkausten tuottajavastuut kuulumalla kaikkiin vaadittaviin tuottajayhteisöihin maahantuomiemme tuottajavastuullisten tuoteryhmien osalta: sähkö- ja elektroniikkaromu, akut ja paristot, keräyspaperi, pakkaukset ja pakkausjätteet sekä SUP-tuotteet. Näin kannamme vastuun tuotteidemme elinkaaresta ja pyrimme osaltamme edistämään kiertotaloutta. Asiakkaillemme kerromme tuottajayhteisöjäsenyytemme linkillä Tammer Brandsin Yleisissä myyntiehdoissa.

Jätehuoltokompassi-palvelusta voi helposti tarkistaa, onko yritys hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa.

Blue and green waste containers. Sinisiä ja vihreitä jäteastioita.