TUOTTEIDEN TURVALLISUUS

Tuotteidemme turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus ovat toimintamme peruspilareita. Tuotteemme täyttävät sekä EU-lainsäädännön että kansallisen lainsäädäntömme vaatimukset. Seuraamme aktiivisesti lainsäädäntökenttää ja ylläpidämme organisaatiomme osaamista koulutussuunnitelman avulla. Henkilökuntamme on motivoitunut kehittämään omaa osaamistaan ja jakamaan opittua tietotaitoa.

TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA VARMISTUMINEN

Kommunikoimme tuotteiden vaatimuksista suoraan toimittajien kanssa ja etsimme parhaat käytännöt vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tuotevalinnan prosessi käsittää esimerkiksi tarvittavan tuotedokumentaation keräämisen, analysoinnin ja säilyttämisen. Riskiperusteisesti tuotteiden turvallisuuden varmistamiseen kuuluvat myös esimerkiksi erilaiset testaukset ja tarkastukset. Monien tuotteiden kohdalla teemme yhteistyötä akreditoitujen laboratorioiden kanssa turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta varmistumiseksi. Prosessimme kattaa ajantasaisen tuotetiedon lisäksi myös laatu- ja turvallisuuspoikkeamiin reagoimisen.