HANKINTA

Hyvän toimittajaverkoston avulla voimme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyisen, laadukkaan ja vastuullisen tuotevalikoiman. Meille on tärkeää, että toimitusketjussamme toimitaan arvojemme mukaisesti. Hankintapäätöksissämme tärkeässä roolissa ovat tuoteturvallisuuden varmistaminen, hyvät työolot ja ihmisoikeuksien toteutumisesta huolehtiminen. Toimitusketjun vastuullisuuden varmistaminen onnistuu vain luottamuksellisessa yhteistyössä toimittajien kanssa. Tästä syystä pyrimme suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen toimittajasuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

HANKINTAPERIAATTEEMME

Kiinnitämme hankinnassamme erityistä huomiota ihmisoikeuksiin ja työoloihin. Vastuullisen hankinnan periaatteemme on määritetty hankinnan eettisessä toimintaohjeessa (Code of Conduct), jota kaikkien toimittajiemme on sitouduttava noudattamaan. Tämän lisäksi toimittajasopimuksemme määrittää muita vastuullisuuteen ja tuotelaatuun liittyviä vaatimuksiamme, joiden noudattamista edellytämme toimittajiltamme.

HANKINTAPERIAATTEEMME

Kiinnitämme hankinnassamme erityistä huomiota ihmisoikeuksiin ja työoloihin. Vastuullisen hankinnan periaatteemme on määritetty hankinnan eettisessä toimintaohjeessa (Code of Conduct), jota kaikkien toimittajiemme on sitouduttava noudattamaan. Tämän lisäksi toimittajasopimuksemme määrittää muita vastuullisuuteen ja tuotelaatuun liittyviä vaatimuksiamme, joiden noudattamista edellytämme toimittajiltamme.

World map. Maailman kartta.

HANKINTAMAAT

Tuotteitamme valmistetaan useissa eri maissa eri puolilla maailmaa. Tärkeimmät hankintaalueemme ovat Eurooppa ja Kauko-Itä.

Toimitusketjun vastuullisuuden valvonnassa keskitymme erityisesti ns. riskimaihin, joissa on suurempi vaara työ- ja ihmisoikeuksien loukkauksiin. Maariskin arvioinnissa käytämme ensisijaisesti Amforin riskimaaluokitusta, joka perustuu Maailmanpankin julkaisemiin Worldwide Governance -indikaattoreihin. Toimittajan ja tuotantolaitoksen sijainti riskimaassa ei tarkoita, että kyseessä olisi riskitoimittaja. Se kuitenkin tarkoittaa, että meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota sen varmistamiseen, että työolot ovat kunnossa. Riskimaissa valvomme työntekijöiden oloja kolmannen osapuolen suorittamien auditointien avulla.

Lue lisää riskimaaluokituksesta Amforin tietopankista (www.amfori.org/resources) Country Risk Classification-haulla, niin löydät viimeisimmän meillä käytössä olevan riskimaaluokituksen.

Businessman's Hands Covering Paper Team On Table

IHMISOIKEUDET JA TYÖOLOT TOIMITUSKETJUSSAMME

Hyvät työolot ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat meille tärkeitä kriteerejä toimittajakumppaneita valitessamme. Teemme järjestelmällisesti töitä niiden varmistamiseksi ja parantamiseksi toimitusketjussamme. Olemme jäsenenä Amfori-yritysverkostossa (www.amfori.org), jonka päämääränä on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä hankintaketjuissa ja yhdenmukaistaa toimittajien valvontaa.

IHMISOIKEUDET JA TYÖOLOT TOIMITUSKETJUSSAMME

Hyvät työolot ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat meille tärkeitä kriteerejä toimittajakumppaneita valitessamme. Teemme järjestelmällisesti töitä niiden varmistamiseksi ja parantamiseksi toimitusketjussamme. Olemme jäsenenä Amfori-yritysverkostossa (www.amfori.org), jonka päämääränä on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä hankintaketjuissa ja yhdenmukaistaa toimittajien valvontaa.

Businessman's Hands Covering Paper Team On Table