HANKINNAN PERIAATTEET

Kiinnitämme hankinnassamme erityistä huomiota ihmisoikeuksiin ja työoloihin. Vastuullisen hankinnan periaatteemme on määritetty hankinnan eettisessä toimintaohjeessa (Code of Conduct), jota kaikkien toimittajiemme on sitouduttava noudattamaan. Tämän lisäksi toimittajasopimuksemme määrittää muita vastuullisuuteen ja tuotelaatuun liittyviä vaatimuksiamme, joiden noudattamista edellytämme toimittajiltamme.

VASTUULLISUUDEN VARMISTAMINEN TOIMITUSKETJUSSA

Vastuullisen hankinnan prosessimme kulmakivinä ovat vaatimusten hyvän kommunikoinnin ja sopimusvelvoitteiden lisäksi riskien tunnistaminen ja arviointi sekä pitkäjänteinen yhteistyö toimittajien kanssa.

Tuotteidemme toimitusketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia. Lisäksi tuotevalikoimamme on laaja, mistä johtuen riskit toimitusketjussa voivat olla tapauskohtaisesti hyvin erilaisia. Olemme jo pitkään tehneet töitä parantaaksemme toimitusketjumme läpinäkyvyyttä sekä vastuullisuusriskien tunnistamis- ja minimointityökaluja. Tavoitteenamme on jatkaa tätä työtä edelleen keskittyen erityisesti niihin tuotteisiin, raaka-aineisiin ja hankinta-alueisiin, joihin liittyy erityisiä riskejä.

Keskustelemme vastuullisuuteen liittyvistä vaatimuksistamme toimittajien ja asiakkaidemme kanssa säännöllisesti. Vieraillessamme toimittajiemme tehtaissa kiinnitämme aina huomiota työoloihin. Käytössämme on tarkastuslista, jonka avulla työntekijämme voivat varmistaa vierailun sallimissa puitteissa, että työolot ovat kunnossa.

CODE OF CONDUCT
– EETTINEN TOIMINTAOHJE

Noudatamme Amfori -järjestelmän määrittämiä vastuullisen hankinnan periaatteita. Nämä periaatteet perustuvat YK:n ja ILO:n sopimuksiin ihmisoikeuksista ja työoloista.

 • Työntekijöiden järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus
 • Syrjinnän, väkivallan ja häirinnän kielto
 • Oikeudenmukainen korvaus
 • Kohtuulliset työajat
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Lapsityön kielto
 • Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
 • Epävakaiden työsuhteiden kielto
 • Pakkotyön kielto
 • Ympäristönsuojelu
 • Eettinen liiketoiminta

Toimittajilta edellytetään periaatteiden sisällyttämistä osaksi olemassa olevia yrityksen johtamisjärjestelmiä, työntekijöiden osallistamista mukaan työolojen kehittämistyöhön sekä näiden periaatteiden edistämistä omassa toimitusketjussaan. Periaatteiden toteutumista käytännössä valvotaan tarvittaessa kolmannen osapuolen suorittamilla auditoinneilla.

Code of Conduct. Ihmisoikeuksiin ja työoloihin liittyvä eettinen toimitaohje.