IHMISOIKEUDET
JA TYÖOLOT
TOIMITUSKETJUISSAMME

Hyvät työolot ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat meille tärkeitä kriteerejä toimittajakumppaneita valitessamme. Teemme järjestelmällisesti töitä niiden varmistamiseksi ja parantamiseksi toimitusketjuissamme. Olemme jäsenenä Amfori-yritysverkostossa, jonka päämääränä on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä hankintaketjuissa ja yhdenmukaistaa toimittajien valvontaa.

IHMISOIKEUDET
JA TYÖOLOT
TOIMITUS-
KETJUISSAMME

Hyvät työolot ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat meille tärkeitä kriteerejä toimittajakumppaneita valitessamme. Teemme järjestelmällisesti töitä niiden varmistamiseksi ja parantamiseksi toimitusketjuissamme. Olemme jäsenenä Amfori-yritysverkostossa, jonka päämääränä on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä hankintaketjuissa ja yhdenmukaistaa toimittajien valvontaa.

AMFORI

Amfori-järjestelmä perustuu YK:n ja ILO:n sopimuksiin ihmisoikeuksista ja työoloista sekä tehtaan sijainnin mukaisesti paikalliseen lakiin. Olemme sitoutuneet Amforin eettisiin periaatteisiin ja edellytämme samaa sitoumusta kaikilta toimittajiltamme. Amforin eettisten periaatteiden noudattamista valvomme kolmannen osapuolen suorittamilla tehdasauditoinneilla.

Amfori kehittää järjestelmiään jatkuvasti ja tarjoaa auditointijärjestelmän lisäksi meille ja toimittajillemme myös mm. työkaluja arviointiin sekä erilaisia koulutuksia. Amfori -verkostoon kuuluu suuri joukko yrityksiä ympäri maailmaa, jotka kaikki hyödyntävät samoja auditointituloksia, toimintamalleja ja työkaluja. Toimittajille tämä tarkoittaa yhdenmukaisia ja selkeitä kriteerejä työolojen valvontaan ja kehittämiseen. Lisätietoa Amforista.

AMFORI

Amfori-järjestelmä perustuu YK:n ja ILO:n sopimuksiin ihmisoikeuksista ja työoloista sekä tehtaan sijainnin mukaisesti paikalliseen lakiin. Olemme sitoutuneet Amforin eettisiin periaatteisiin ja edellytämme samaa sitoumusta kaikilta toimittajiltamme. Amforin eettisten periaatteiden noudattamista valvomme kolmannen osapuolen suorittamilla tehdasauditoinneilla.

Amfori kehittää järjestelmiään jatkuvasti ja tarjoaa auditointijärjestelmän lisäksi meille ja toimittajillemme myös mm. työkaluja arviointiin sekä erilaisia koulutuksia. Amfori -verkostoon kuuluu suuri joukko yrityksiä ympäri maailmaa, jotka kaikki hyödyntävät samoja auditointituloksia, toimintamalleja ja työkaluja. Toimittajille tämä tarkoittaa yhdenmukaisia ja selkeitä kriteerejä työolojen valvontaan ja kehittämiseen. Lisätietoa Amforista.

Factory audition - tehdastarkastus.

TEHDASAUDITOINNIT

Hyödynnämme riskimaissa toimivien toimittajiemme työolojen arvioinnissa ensisijaisesti Amfori -järjestelmän mukaisia auditointeja. Auditoinnit suorittaa riippumaton kolmas osapuoli ja niissä tarkastetaan tehtaan työolot sekä ihmisoikeuksien toteutuminen Amforin luoman auditointijärjestelmän kriteerien mukaisesti, jotka on määritetty eettisessä toimintaohjeessa (Code of Conduct).

Auditoinneissa tunnistetaan aina erilaisia kehityskohteita, mutta vakavat puutteet, kuten välittömät riskit työntekijöiden terveydelle, ovat olleet toimittajillamme äärimmäisen harvinaisia. Auditoinnin jälkeen käymme tarvittaessa auditointitulokset läpi, autamme toimittajia parannussuunnitelman tekemisessä ja mahdollisten puutteiden korjaamisessa. Periaatteemme on, että pyrimme etsimään ratkaisun ongelmiin yhdessä toimittajan kanssa, jotta aikaan saadaan pysyvä muutos. Puutteiden korjaamista seuraamme seuraavan auditoinnin yhteydessä.

Amfori -auditointien lisäksi hyväksymme myös muiden sosiaalisen vastuun auditointijärjestelmien mukaisia auditointeja edellyttäen, että niiden kriteerit ovat samat kuin Amfori -auditoinneissa. Auditoinnin tulee olla suorittanut riippumaton kolmas osapuoli ja järjestelmään tulee sisältyä tavoite työolojen jatkuvasta parantamisesta.

Edellytämme auditointia vähintään joka toinen vuosi riippuen auditointijärjestelmästä ja edellisen auditoinnin tuloksista. Keskitymme tekemään yhteistyötä niiden toimittajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet tekemään auditointeja vaaditulla syklillä. Satunnaisia katkoksia auditointien voimassaoloon voi tulla johtuen esimerkiksi tehtaan muutosta tai laajennuksesta.

Female asian factory worker.
Female asian factory worker.

Amfori -auditointien lisäksi hyväksymme myös muiden sosiaalisen vastuun auditointijärjestelmien mukaisia auditointeja edellyttäen, että niiden kriteerit ovat samat kuin Amfori -auditoinneissa. Auditoinnin tulee olla suorittanut riippumaton kolmas osapuoli ja järjestelmään tulee sisältyä tavoite työolojen jatkuvasta parantamisesta.

Edellytämme auditointia vähintään joka toinen vuosi riippuen auditointijärjestelmästä ja edellisen auditoinnin tuloksista. Keskitymme tekemään yhteistyötä niiden toimittajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet tekemään auditointeja vaaditulla syklillä. Satunnaisia katkoksia auditointien voimassaoloon voi tulla johtuen esimerkiksi tehtaan muutosta tai laajennuksesta.

Tavoitteenamme on kasvattaa auditoitujen tehtaiden määrää toimitusketjussamme. Tehtaiden auditointitiedot tarkastetaan valitessa uusia tuotteita valikoimaan ja auditointien voimassaoloa seurataan jatkuvasti. Tuemme myös toimittajia Amforin järjestelmien käytössä ja jaamme tietoa mm. järjestelmän tarjoamista koulutusmahdollisuuksista.