Kuluttajaverkkokauppojen tietosuoja

Tietosuojaseloste
Per Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § sekä EU-asetus 2016/679

Laadittu 11.02.2019

Tiivistelmä

Tammer Brands oy (myyjä) ylläpitää kuluttajille suunnattuja verkkokauppapalveluita eri tuotenimiensä yhteydessä. Tämän yhteydessä keräämme henkilötietoja, joita käsittelemme huolellisesti ja vain kaupan toteutumisen tarpeeseen.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tammer Brands oy (0153634-1)
Viinikankatu 36
33800 Tampere

puh 03 2521 111
sähköposti tietosuoja@tammerbrands.fi

Tietosuoja-asioista vastaa tietoturvapäällikkö Kyuu Eturautti.

 

Lista rekistereistä

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia myyjän operoimia, 1.2.2019 jälkeen käyttöön otettuja, kuluttajille suunnattuja verkkokauppoja, jotka on listattu alla. Listaan voidaan tehdä muutoksia ilman, että se lasketaan tämän asiakirjan merkittäväksi muutokseksi. Jokainen tällainen verkkokauppa sisältää linkin tälle sivulle.

  • Rento – www.rentosauna.fi
  • Fanni K home stories – www.fannik.fi

Kukin verkkokauppa toimii teknisesti erillään, eikä niiden välillä siirretä tietoa.

 

Käsittelyn tarkoitus ja tiedon säilytyksen periaatteet

Keräämme asiakastietoja tilauksen toimittamiseksi, maksun käsittelemiseksi sekä mahdollisten välittömien reklamaatioiden käsittelemiseksi. Tietoja säilytetään vain määräajan, joka on korkeintaan 6 kuukautta tilauksesta. Aikaa voidaan pidentää vain, mikäli reklamaatioprosessin hoito tai voimassa oleva laki sitä perustellusti edellyttää.

Rekisteriin tallennettavat tiedot ja tietolähde

Rekisteriin tallennetaan vain tietoja, jotka ovat välttämättömiä kaupan toteuttamiselle. Tietoja ovat asiakkaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä ostoskorin tiedot ja toimitustapa.

Maksutapahtuman tietoja ei käsitellä verkkokaupan järjestelmässä, vaan ainoastaan kolmannen osapuolen toimesta. Verkkokaupan järjestelmään kirjataan vain tieto onnistuneesta maksutapahtumasta.

Tietolähteenä toimivat vain asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Tämän lisäksi järjestelmään voidaan kirjata yleisiä teknisiä tietoja, kuten IP-osoite ja selainohjelmiston tiedot.

Kolmansien osapuolten palvelut

Osa verkkokaupan palvelusta toteutetaan kolmannen osapuolen järjestelmillä.

Sivuston käyttöä tilastoidaan Google Analytics-ohjelmistolla. Järjestelmän voi kytkeä pois käytöstä Opt out -lisäohjelmistolla selaimeen. Lisätietoja https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi

Maksupalveluista vastaa Paytrail Oyj. Lisätietoja https://www.paytrail.com/

Toimituksen käsittelystä vastaa Consignor oy. Lisätietoja https://www.consignor.fi/

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta edelleen, pois lukien edellä mainitut kumppanit sekä viranomaiset joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

Tietoja voidaan käyttää pitkäaikaiseen tilastointiin sellaisessa muodossa, jossa asiakkaita ei voida yksilöidä.

Verkkokaupan tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Verkkokaupan palvelinjärjestelmät sijaitsevat Suomessa. Kolmansien osapuolien tietosuojaselosteissa tarkennetaan tiedon käsittelyn periaatteita heidän osaltaan:

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet, salasanan kryptografinen tarkiste sekä tiedonsiirron salaus) ja sijaitsee lukitussa tilassa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista. Oikaisupyyntö mahdollisista virheellisistä tiedoista tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Rekisterinpitäjä suorittaa poiston kohtuullisessa ajassa, edellyttäen että aktiivinen asiakastapahtuman käsittely ei siitä häiriinny. Tällaisessa tapauksessa tietojen poisto suoritetaan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiakastapahtumaa voidaan pitää loppuun käsiteltynä.