TAVOITTEET

Tavoitteemme on vähentää omasta toiminnastamme syntyviä suoria ja epäsuoria päästöjä 75 % vuoden 2021 lähtötasosta vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2021 Scope 1 ja 2 -päästömme olivat 826,7 t CO2e, joten viimeistään vuonna 2030 Scope 1 ja 2 -päästömme tulee olla enintään 207 t CO2e.

Vuodesta 2021 (826,7 t CO2e) vuoteen 2022 (1189,5 t CO2e) Scope 1 ja 2 -päästömme kasvoivat 44 %. Kasvua päästöissä oli siis 363 t CO2e. Kasvaneiden päästöjen syy on ostamamme alkuperätakuuton sekasähkö, jonka päästöt yli kaksinkertaistuivat päästökertoimien tuplaantuessa: ostamamme sähkön päästöt olivat vuonna 2021 353 t CO2e ja vuonna 2022 816 t CO2e. Kasvua päästöissä oli siis 463 t CO2e. Suomen sähköntuotannosta yhä pienempi osa tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, mutta uusiutuvasta sähköstä valtaosa myydään alkuperätakuilla. Näin ollen jäännösjakauman päästökerroin oli vuonna 2022 lähes kaksinkertainen vuoteen 2021 verrattuna. Vuonna 2023 käytimme edelleen sekasähköä.

Energiankulutuksen vähentämisessä olemme hyvässä vauhdissa: vuonna 2022 kokonaiskulutus vähentyi 16 % edellisestä vuodesta. Energiankulutuksemme oli vuonna 2021 4650 MWh ja vuonna 2022 3900 MWh. Vuonna 2023 jatkoimme sähkönkäytön, lämmityksen ja jäähdytyksen energiansäästötoimenpiteitä kiinteistöissämme.

Tutkimme päästöttömään sähköön siirtymistä, joka vähentäisi laskelmien mukaan noin 65 % omasta toiminnastamme syntyviä päästöjä. Käyttämämme kaukolämmön päästöt ovat laskussa kaukolämpöyhtiöiden panostaessa päästöttömyyteen.

Tammer Brandsillä on käytössään keskimäärin 10 ajoneuvoa. Yrityksemme ajoneuvot ovat olleet bensiini- ja dieselkäyttöisiä, mutta ensimmäiset täyssähköautot hankimme loppuvuodesta 2022. Uudet ajoneuvot ovat pääsääntöisesti täyssähkö- tai hybridiautoja.