TAVOITTEET

Tavoitteemme on vähentää omasta toiminnastamme syntyviä päästöjä 75% vuoteen 2030 mennessä. Asetimme tavoitteemme oman toiminnan päästöillemme, mutta huomioimme ilmasto- ja ympäristöasiat myös tuotevalikoimaamme suunniteltaessa.

Olemme matkamme alussa kohti päästövähennystavoitettamme ja tiekarttamme toimenpiteet tarkentuvat vielä. Ostoenergian aiheuttamia päästöjä tulemme vähentämään säästämällä sähköä, lämpöä ja jäähdytysenergiaa sekä parantamalla energiatehokkuutta.

Tutkimme päästöttömän energian vaihtoehtoja. Päästötön energia mahdollistaisi vähentämään puolet toimintamme päästöistä. Päästöinä tämä on noin 350 CO2e tonnia vuosittain.

Olemme sitoutuneet laskemaan päästöjämme ja seuraamaan vähennystavoitteitamme vuosittain. Haluamme myös jatkuvasti tarkentaa ja parantaa laskentaa Scope 3-päästöjen osalta.

PÄÄSTÖLÄHTEET

Scope– Suorat päästöt koostuvat yrityksen omistuksessa olevien ajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta.

Scope– Organisaation epäsuorat päästöt koostuvat otetusta sähkö- sekä lämmitys/viilennysenergiasta.

Scope– Scope 3-päästöihin laskettiin mukaan työmatkaliikenne, työmatkustus, materiaalit ja apuaineet, logistiikka, jätteet ja vesi.

Ghg-protocol graph
Ghg-protocol graph

PÄÄSTÖLÄHTEET

Scope– Suorat päästöt koostuvat yrityksen omistuksessa olevien ajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta

Scope– Organisaation epäsuorat päästöt koostuvat otetusta sähkö- sekä lämmitys/viilennysenergiasta

Scope– Scope 3-päästöihin laskettiin mukaan työmatkaliikenne, työmatkustus, materiaalit ja apuaineet, logistiikka, jätteet ja vesi