Näin joulun alla on ajankohtaista nostaa esille kuluttajatuotteiden vastuullisen hankintaprosessin merkityksellisyys. Me Tammer Brandsissä teemme työtä vastuullisuuden ja tuoteturvallisuuden varmistamiseksi jokapäiväisissä valinnoissamme – vastuu on meidän kaikkien yhteinen.

Koemme, että merkittävänä toimijana meillä on yhteiskunnallinen vastuu tehdä työtä vastuullisten periaatteiden mukaisesti. Haluamme aktiivisesti olla mukana vastuullisen työn ja tuotannon kehittämisessä.

Ympäristöstä huolehtiminen on meidän jokaisen tehtävä. Valitsemme mahdollisuuksien mukaan tuotteita, jotka on valmistettu uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista, ja ovat kierrätettäviä. Kannamme vastuun tuotteidemme elinkaaresta. Kumppaniverkostoomme kuuluu jo nyt useita toimijoita, jotka käyttävät tuotteissaan uusiomateriaaleja, ja kartoitamme jatkuvasti kestävän kehityksen mukaisia innovaatioita ja yhteistyökumppaneita.

Meille on tärkeää, että tuotteemme valmistetaan arvojemme mukaisissa oloissa ja työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan hankintaketjussamme. Tavoitteenamme ei ole pelkästään valvoa työoloja vaan myös kannustaa toimittajiamme kehittämään omaa toimintaansa jatkuvasti vastuullisemmaksi.

Olemme jäsenenä Amfori BSCI -yritysverkostossa, jonka päämääränä on parantaa työolosuhteita kansainvälisessä hankintaketjussa ja yhdenmukaistaa toimittajien valvontaa. Amfori BSCI -järjestelmä perustuu YK:n ja ILO:n sopimuksiin ihmisoikeuksista ja työoloista. Järjestelmän tärkeänä osana on kolmannen osapuolen suorittamat tehdasauditoinnit. Amfori BSCI:n sisältämä jatkuvan parantamisen malli tekee järjestelmästä meille sopivan työkalun vastuullisuuden kehittämiseen.

Vastuullista, turvallista ja tasavertaista joulunaikaa ihan jokaiselle!