HIILIJALANJÄLKI 2021

Yrityksen hiilijalanjäljellä tarkoitetaan organisaation kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua määrää tietyllä tarkastelujaksolla.

HIILIJALANJÄLKI 2021

Yrityksen hiilijalanjäljellä tarkoitetaan organisaation kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua määrää tietyllä tarkastelujaksolla.

Chart of Scope 1 and Scope 2 proportions2

Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Hiilijalanjäljen laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jossa eri kasvihuonekaasupäästöt on yhteismitallistettu vertailtavaan muotoon.

Toimintamme hiilijalanjälki on laskettu perustuen GHG-protokollaan (GreenHouseGas -protocol).  GHG-protokollan  mukaisesti yrityksen päästöt jaetaan Scope 1, 2 ja 3 –päästöihin.

Suoritimme yritystoiminnastamme aiheutuvien kasvihuonekaasujen vuoden 2021 laskennan yhteistyössä Reforest Finland Oy:n kanssa.

Oman toimintamme päästöjen lisäksi selvitimme Scope 3 -päästöt kattavasti  sisältäen työmatkaliikkumisen, liikematkustuksen, logistiikan,  pakkausmateriaalit, ja jätteet.

Scope 3 –päästöt eivät ole mukana viereisessä graafissa. Tarkemman erittelyn Scope 3 –päästöistä voit ladata tästä.

Tavoitteemme tulevaisuudessa on jatkuvasti parantaa ja tarkentaa laskentaa Scope 3 –osalta. Tähän tarvitsemme myös yhteistyökumppaneidemme panosta.

Chart of Scope 1 and Scope 2 proportions2

Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Hiilijalanjäljen laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jossa eri kasvihuonekaasupäästöt on yhteismitallistettu vertailtavaan muotoon.

Toimintamme hiilijalanjälki on laskettu perustuen GHG-protokollaan (GreenHouseGas -protocol).  GHG-protokollan  mukaisesti yrityksen päästöt jaetaan Scope 1, 2 ja 3 –päästöihin.

Suoritimme yritystoiminnastamme aiheutuvien kasvihuonekaasujen vuoden 2021 laskennan yhteistyössä Reforest Finland Oy:n kanssa.

Oman toimintamme päästöjen lisäksi selvitimme Scope 3 -päästöt kattavasti  sisältäen työmatkaliikkumisen, liikematkustuksen, logistiikan,  pakkausmateriaalit, ja jätteet.

Scope 3 –päästöt eivät ole mukana viereisessä graafissa. Tarkemman erittelyn Scope 3 –päästöistä voit ladata tästä.

Tavoitteemme tulevaisuudessa on jatkuvasti parantaa ja tarkentaa laskentaa Scope 3 –osalta. Tähän tarvitsemme myös yhteistyökumppaneidemme panosta.