HIILIJALANJÄLKI

Yrityksen hiilijalanjäljellä tarkoitetaan organisaation kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua määrää tietyllä tarkastelujaksolla.

HIILIJALANJÄLKI

Yrityksen hiilijalanjäljellä tarkoitetaan organisaation kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua määrää tietyllä tarkastelujaksolla.

Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Hiilijalanjäljen laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jossa eri kasvihuonekaasupäästöt ovat yhteismitallistettu vertailtavaan muotoon.

Toimintamme hiilijalanjälki on laskettu perustuen GHG-protokollaan (GreenHouseGas -protocol).  GHG-protokollan  mukaisesti yrityksen päästöt jaetaan Scope 1, 2 ja 3 –päästöihin.

Suoritimme yritystoiminnastamme aiheutuvien kasvihuonekaasujen vuosittaiset laskennat yhteistyössä Reforest Finland Oy:n kanssa. Tarkemman erittelyn laskemistamme päästöistä vuosilta 2021 ja 2022 voit ladata tästä. Päästökategorioiden vuosivertailun 2021/2022 saat ladattua tästä.

Tavoitteemme on parantaa ja tarkentaa laskentaa Scope 3 -päästöjen osalta. Tähän tarvitsemme myös yhteistyökumppaneidemme panosta.

Ghg-protocol graph

Scope 1 – Suorat päästöt koostuvat Tammer Brandsin omistuksessa olevien ajoneuvojen polttoaineiden kulutuksesta.

Scope 2 – Organisaation epäsuorat päästöt koostuvat ostetusta ja kulutetusta sähkö- sekä lämmitys- ja viilennysenergiasta.

Scope 3 – Muista epäsuorista päästöistä laskimme seuraavat: työmatkaliikenne, työmatkustus, Hämeenlinnan logistiikkakeskuksen ja Tampereen toimipisteen hankkimat pakkausmateriaalit ja apuaineet, saapuva ja lähtevä logistiikka sekä Hämeenlinnan logistiikkakeskuksen ja Tampereen toimipisteen jätteet.

Ghg-protocol graph

Scope 1 – Suorat päästöt koostuvat Tammer Brandsin omistuksessa olevien ajoneuvojen polttoaineiden kulutuksesta.

Scope 2 – Organisaation epäsuorat päästöt koostuvat ostetusta ja kulutetusta sähkö- sekä lämmitys- ja viilennysenergiasta.

Scope 3 – Muista epäsuorista päästöistä laskimme seuraavat: työmatkaliikenne, työmatkustus, Hämeenlinnan logistiikkakeskuksen ja Tampereen toimipisteen hankkimat pakkausmateriaalit ja apuaineet, saapuva ja lähtevä logistiikka sekä Hämeenlinnan logistiikkakeskuksen ja Tampereen toimipisteen jätteet.

Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Hiilijalanjäljen laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), jossa eri kasvihuonekaasupäästöt ovat yhteismitallistettu vertailtavaan muotoon.

Toimintamme hiilijalanjälki on laskettu perustuen GHG-protokollaan (GreenHouseGas -protocol).  GHG-protokollan  mukaisesti yrityksen päästöt jaetaan Scope 1, 2 ja 3 –päästöihin.

Suoritimme yritystoiminnastamme aiheutuvien kasvihuonekaasujen vuosittaiset laskennat yhteistyössä Reforest Finland Oy:n kanssa. Tarkemman erittelyn laskemistamme päästöistä vuosilta 2021 ja 2022 voit ladata tästä. Päästökategorioiden vuosivertailun 2021/2022 saat ladattua tästä.

Tavoitteemme on parantaa ja tarkentaa laskentaa Scope 3 -päästöjen osalta. Tähän tarvitsemme myös yhteistyökumppaneidemme panosta.