Praxis för Tammer Brands kampanjer i sociala medier

Detta dokument beskriver Tammer Brands principer för tävlingar och andra tidsbegränsade kampanjer i sociala medier som riktas till konsumenterna.

Dokumentversion, giltighet och författarinformation

version 20190829

Utarbetad av: Kyuu Eturautti
Verifierad av: Erika Haarla

Gäller från och med den 29 augusti 2019

Företagets uppgifter

Tammer Brands Oy
Viinikankatu 36
33800 Tammerfors, Finland

Tfn +358 3 2521 111
e-post: infosec@tammerbrands.fi

Kontaktperson: it-säkerhetsdirektör Kyuu Eturautti

Sammanfattning

Tammer Brands (företaget) anordnar tävlingar, utlottningar och andra kampanjer i sociala medier som del av marknadsföringen av olika varumärken som det representerar. Kampanjerna är avsedda för konsumenter (kunder) bosatta i Europeiska unionen och bygger på att kunderna deltar frivilligt. Kunderna ska inte inkluderas i kampanjer utan deras uttryckliga och fallspecifika samtycke.

Rätt att delta

Om inget annat uttryckligen anges i de kampanjspecifika reglerna gäller de följande begränsningarna för kampanjer i sociala medier. Kampanjerna är tillgängliga för alla personer över 13 år som vid tidpunkten för deltagandet är lagligt bosatta i ett av Europeiska unionens medlemsländer. Företagets personal och deras familjer är inte berättigade att delta i kampanjen och inte heller personalen och deras familjer från andra organisationer som har deltagit i organisering av kampanjen.

Behandling av uppgifter

Deltagarnas uppgifter behandlas i system av sociala medier i fråga i enlighet med tjänsteleverantörens policyer och dataskyddsvillkor. Företaget har inget separat register över kampanjdeltagare utanför plattformen och lagrar inte fullständiga deltagaruppgifter permanent i sina egna register.

En helhet av deltagardata kan lagras i företagets datasystem i högst tre månader från kampanjens slut om det behövs för att kampanjen ska kunna slutföras. Ett sådant krav kan till exempel innebära genomförandet av en utlottning och hanteringen av förfrågningar Uppgifterna behandlas endast av en utsedd person och raderas automatiskt efter tre månader. Uppgifterna används inte för marknadsföring eller andra ändamål och lämnas inte ut till en tredje part med undantag för myndigheterna med vederbörliga tillstånd.

Om tävlingen innehåller produkter som pris lagras uppgifterna om vinnarna i företagets datasystem i enlighet med företagets konsumenttjänsts villkor för att säkerställa garantin för produkten.

Det är också möjligt att delta i kampanjen utan användarnamn på sociala medier genom att skicka e-post till marketing@tammerbrands.fi. I detta fall respekteras företagets allmänna dataskyddsprinciper för konsumentkampanjer i lagring av information.

Uppgifter som ska offentliggöras

Tävlingens vinnares uppgifter kan offentliggöras i samband med marknadsföring av varumärket i fråga i den form i vilken personen har offentliggjort sina uppgifter i en social medie-tjänst eller i ett e-postmeddelande som använts för deltagande.

Om tävlingen omfattar ett verk, såsom ett foto, har företaget rätt att publicera det prisbelönta verket som del av kampanjens eftermarknadsföring. Företaget namnger verkets upphovsman i samband med publiceringen i den form som upphovsmannen har meddelat vid deltagandet. Upphovsmannen behåller upphovsrätten. Om ytterligare användning av verket avtalas fallspecifikt direkt med den behöriga.

Ansvarsfrågor, felaktiga uppgifter och force majeure-situationer

Företaget ansvarar för en eventuell lotteriskatt relaterad till prisen. Företaget ansvarar inte för informationstekniska problem eller andra hinder för att delta i utlottningen eller att ta emot priset.

Kunden ansvarar för riktigheten i de uppgifter som lämnats in och företaget är inte skyldigt att kontrollera riktigheten i uppgifterna. Om företaget ändå får med egen utredning eller verifierbar anmälan information om falska uppgifter, verksamhet som bryter mot reglerna eller annat fusk, kan deltagandet som innehåller falska uppgifter tas bort från kampanjens uppgifter.

Om företaget måste ändra kampanjreglerna under kampanjen kommer man meddela om detta i kampanjmeddelandet samt direkt till deltagarna om social medie-tjänsten tillåter detta.

Relation till social medie-tjänsten

Kampanjdeltagarna följer villkoren för tjänster som eventuellt är kopplade till utlottningen men är oberoende av arrangören, såsom Facebook, Twitter, YouTube eller Instagram. Kampanjen sponsras, rekommenderas eller administreras inte av leverantören av social medie-tjänsten.

Respons

Vi tar gärna emot respons och utvecklingsförslag för våra konsumentkampanjer samt vår policy för behandling av personuppgifter eller detta dokument.