Tammer Brandsin kuluttajille suunnattujen sosiaalisen median kampanjoiden käytännöt

Tämä asiakirja kuvaa Tammer Brandsin kuluttaja-asiakkaille suunnatun sosiaalisen median palveluissa pidettyjen kilpailuiden ja muiden määräaikaisten kampanjoiden toimintaperiaatteet.

Versio, laatijan ja tarkastajan tiedot sekä voimassaolo

versio 2019082900

Laatija: Kyuu Eturautti
Tarkastaja: Erika Haarla

voimassa alkaen: 29. elokuuta 2019

Yrityksen tiedot

Tammer Brands Oy
Viinikankatu 36
33800 Tampere

puh 03 2521 111
sähköposti infosec@tammerbrands.fi

Yhteyshenkilö tietoturvapäällikkö Kyuu Eturautti.

Perustiedot

Tammer Brands (yritys) järjestää sosiaalisen median palveluissa kilpailuita ja muita kampanjoita säännöllisesti osana eri edustamiensa tuotemerkkien markkinointia. Kilpailut on suunniteltu kuluttaja-asiakkaille (asiakas) ja ne perustuvat asiakkaiden omaehtoiseen osallistumiseen. Asiakkaita ei liitetä kampanjoihin ilman heidän nimenomaista ja tapauskohtaista suostumusta.

Osallistumisoikeus

Ellei kampanjakohtaisissa säännöissä nimenomaisesti toisin mainita, oheiset rajoitukset pätevät kaikkien sosiaalisen median kampanjoiden osallistumisoikeuteen. Kampanjat ovat avoinna kaikille yli 13-vuotiaille henkilöille, jotka ovat osallistumishetkellä laillisia asukkaita Euroopan Unionin jäsenmaassa. Yrityksen henkilökunta perheineen ei voi osallistua kampanjaan, eikä myöskään henkilökunta perheineen muista organisaatioista, jotka ovat osallistuneet kampanjan järjestelyihin.

Tiedon käsittely

Osallistujien tietoja käsitellään kunkin sosiaalisen median palveluntarjoajan järjestelmissä, noudattaen kunkin palveluntarjoajan käytäntöjä ja tietosuojaehtoja. Yritys ei harjoita erillistä rekisterin käsittelyä, eikä tallenna kattavaa osallistujatietoa omiin rekistereihinsä pysyvästi.

Osallistujatietojen kokonaisuus voidaan tallentaa kampanjan päättymisestä laskien korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi yrityksen tietojärjestelmiin, mikäli kampanjan loppuun saattaminen sitä edellyttää. Tällainen edellytys voi olla esimerkiksi arvonnan suorittaminen ja tiedustelujen käsittely. Tietoja käsittelee vain nimetty henkilö ja ne poistetaan kolmen kuukauden kuluttua automaattisesti. Tietoja ei käytetä markkinointi- tai muihinkaan tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien asianomaiset luvat omaavat viranomaiset.

Palkintotuotteita sisältävän kilpailun tapauksessa voittajien tiedot säilytetään yrityksen tietojärjestelmissä tuotteen takuun varmistamiseksi, yrityksen kuluttajapalvelun ehtojen mukaisesti.

Sosiaalisessa mediassa pidettyyn kampanjaan voi osallistua myös ilman sosiaalisen median tunnuksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen marketing@tammerbrands.fi. Tällöin tietojen säilytyksessä noudetaan yrityksen yleisiä kuluttajakampanjoiden tietosuojaperiaatteita.

Julkaistavat tiedot

Kilpailun tapauksessa voittajan tiedot voidaan julkaista ko. brändin markkinoinnin yhteydessä siinä muodossa jossa henkilö on ilmoittanut tietonsa julkisesti sosiaalisen median palveluun tai osallistumiseen käytettävään sähköpostiviestiin.

Mikäli kilpailuun sisältyy teos, kuten valokuva, saa yritys oikeuden julkaista palkitun teoksen osana kyseisen kampanjan jälkimarkkinointia. Yritys mainitsee teoksen tekijän julkaisun yhteydessä, siinä muodossa kun tekijä on sen osallistuessaan ilmoittanut. Tekijänoikeus säilyy tekijällä. Muusta teoksen edelleenkäytöstä sovitaan tapauskohtaisesti suoraan asianomaisen kanssa.

Vastuukysymykset, virheelliset tiedot sekä force majeure -tilanteet

Yritys vastaa palkintoihin mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta. Yritys ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai muista esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta, eikä yritys ole velvollinen varmistamaan tietojen oikeellisuutta. Mikäli yritys saa kuitenkin omalla selvityksellä tai varmistettavissa olevalla ilmoituksella tietoa vääristä tiedoista, sääntöjen vastaisesta toiminnasta tai muusta vilpistä, voidaan väärää tietoa sisältävä osallistuminen poistaa kampanjan tiedoista.

Mikäli yrityksen on tehtävä kampanjan sääntöihin muutoksia kampanjan aikana, ilmoitetaan niistä kampanjan tiedotuksessa sekä sosiaalisen median palvelun niin salliessa myös suoraan siihen jo osallistuneille.

Suhde sosiaalisen median palveluun

Kampanjaan osallistujat noudattavat arvontaan mahdollisesti liittyvien järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Kampanja ei ole sosiaalisen median palveluntarjoajan sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima.

Palaute ja ristiriitatilanteet

Otamme mieluusti vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia kuluttajapalveluumme, henkilötietojen käsittelyperiaatteidemme tai tämän asiakirjan osalta.